top of page

 נא לשים לב לתנאי המבצע של המוצר

השכרת מקפיא ויטרינה -  540 ליטר 1.6 מטר

השכרת מקפיא ויטרינה - 540 ליטר 1.6 מטר

₪800.00מחיר

השכרה למשך 30 ימים
מכיל בחלקו העליון בין 300-420 גלידות

מכיל  בחלקו התחתון כ 15 קרטונים

  השכרת מקפיא זה רק בקניית קרטונים מהמחלקה המסחרית  

מומלצים