top of page

 נא לשים לב לתנאי המבצע של המוצר

השכרת מקפיא ויטרינה - 280 ליטר 1 מטר

השכרת מקפיא ויטרינה - 280 ליטר 1 מטר

₪600.00מחיר

השכרה למשך 30 ימים
מכיל בחלקו העליון בין 180-100 גלידות

מכיל  בחלקו התחתון כ 9 קרטונים
  השכרת מקפיא זה רק בקניית קרטונים מהמחלקה המסחרית  

מומלצים